Znaj ryzyko - kampania społeczna

Nieodpłatne spotkania terapeutyczne dla młodzieży oraz młodych dorosłych znajdujących się w kryzysie i/lub Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) organizuje Stowarzyszenie ASLAN, we współpracy z m.st. Warszawy. Oferta jest skierowana do osób między 18. a 26. rokiem życia, które zamieszkują lub uczą się w Warszawie.

Oferta obejmuje indywidualne wsparcie psychologiczne oraz wsparcie grupowe, które jest poprzedzone indywidualną konsultacją z psychologiem. Spotkanie ze specjalistą pozwoli określić indywidualne potrzeby każdego uczestnika.

W ramach programu Stowarzyszenie zaprasza do udziału w:
– grupie dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
– grupie dla osób znajdujących się w kryzysie, przeżywających problemy związane z sytuacją życiową, edukacyjną, zawodową lub rodzinną;
– grupie kompetencji społecznych, podczas której uczestnicy będą kształcić m.in. umiejętność komunikacji oraz rozpoznawania celów życiowych;
– doradztwie zawodowym/coachingu skierowanym do osób pozostających poza systemem zatrudnienia i edukacji.

Ponadto Stowarzyszenie proponuje również grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 19 – 26 lat, która przeżywa trudności, takie jak:

– nastrój depresyjny;
– problemy z mobilizacją  do nauki/pracy;
– lęki, niepokój w relacjach z ludźmi;
– drażliwość, impulsywność;
– napady paniki;
– problemy adaptacyjne na uczelni, w miejscu pracy;
– konflikty z rodzicami.

Grupy prowadzone są w trakcie roku szkolnego/akademickiego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

Uczestnicy zajęć są również mile widziani w trakcie zimowych lub letnich turnusów terapeutycznych stanowiących nieodłączny element pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pod numerem: 22 636 49 04 lub mailowo stowarzyszenie@aslan.org.pl

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.aslan.org.pl/.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content