Znaj ryzyko - kampania społeczna

czas dla rodziny 2Fundacja UNA wraz z Fundacją A.R.T. zapraszają do udziału w drugiej edycji programu „Czas dla rodziny”, który będzie realizowany do 30 listopada 2024 roku.

„Czas dla rodziny 2” jest kontynuacją realizowanego wspólnie z Fundacją A.R.T. programu „Czas dla Rodziny” (2018‑2021 r.). W programie oferowane jest kompleksowe wsparcie o charakterze rozwojowym i edukacyjnym. Program skierowany jest do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, młodych rodziców i ich otoczenia, zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji UNA i Fundacji A.R.T. pozwala objąć kompleksowo cały system rodzinny.

W programie dostępne są:

  • Konsultacje psychologiczne indywidualne dla rodziców i dla członków rodzin,
  • Warsztaty rodzicielskie,
  • Rodzinne grupy wsparcia,
  • Warsztaty i wykłady dla rodziców.

Pracujemy w myśl zasady „poznaję, wykorzystuję, doskonalę”, a program jest skupiony na budowaniu rozwiązań, promowaniu postaw aktywnego i świadomego rodzicielstwa, budowaniu wzajemnych, dobrych relacji, zwiększaniu kompetencji rodzicielskich / opiekuńczo-wychowawczych, zdobywaniu umiejętności rozumienia siebie i dziecka,  jego i własnych potrzeb oraz ich zaspakajania.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: 665 830 618 lub e-mailowo: poradnia@fundacjauna.pl.

Zajęcia są prowadzone w Pracowni Fundacji UNA przy ulicy Nowolipki 19/1 (w zależności od okoliczności również w formie zdalnej).

Oferta jest skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.

Udział w projekcie jest nieodpłatny – projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji UNA.

 

Napisz komentarz

Skip to content