Znaj ryzyko - kampania społeczna

Cztery czarne sylwetki kobiet na żółtym tleFundacja C.E.L prowadzi nabór na cykl bezpłatnych spotkań weekendowych dla kobiet po po trudnych związkach i doświadczeniach przemocy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18-19 lutego 2024.

 

 

Tematy spotkań:

  1. KIM JESTEŚ DLA SIEBIE I DLA NIEGO

O dobrym byciu osobno dla budowania zdrowego razem

  1. Z CZYM TRZEBA SIĘ UPORAĆ, ZANIM POWSTANIE „RAZEM”

Co ja i on wnosimy do związku i czy na pewno chcemy tego samego;

O ciekawości wzajemnego poznawania.

  1. ŁĄCZENIE W „RAZEM” NASZYCH ŚWIATÓW I HISTORII

O przestrzeni dla naszych bliskich i naszej przeszłości w nowym RAZEM;

O miejscach i pozycjach dla mnie i dla niego w złożonych rodzinnych
relacjach i tradycjach.

Terminy:
5 weekendów: 18-19 lutego, 18-19 marca, 01 kwietnia, 13-14 maja 2023 i 17 czerwca 2023.
Spotkania planowane w SOBOTY i NIEDZIELE od 10.00 i nie dłużej niż do 18.30.

Zapisy: od poniedziałku do piątku pod telefonem 508 797 177

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L: Wiśniowa 42/39, 02-520 Warszawa

Oferta tylko dla mieszkanek Warszawy.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Spotkania grupowe realizowane są w ramach zadania: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi krokami do wielkich zmian”, czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie. Zadanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content