Znaj ryzyko - kampania społeczna

uzależniona kobietaOd 12 marca 2022 w Fundacji C.E.L będą odbywać się spotkania grupowe dla kobiet po doświadczeniach przemocy, które zaczynają budować nowy związek, ale wpadają w różne znane i nieznane pułapki. Podczas zajęć uczestniczki będą szukać źródeł problemów i wypracowywać sposoby ich rozwiązania.

Spotkania będą podzielone na bloki tematyczne:

1. KIM JESTEŚ DLA SIEBIE I DLA NIEGO
O dobrym byciu osobno dla budowania zdrowego „razem”.

2. Z CZYM TRZEBA SIĘ UPORAĆ, ZANIM POWSTANIE „RAZEM”
Co ja i on wnosimy do związku i czy na pewno chcemy tego samego.
O ciekawości wzajemnego poznawania.

3. ŁĄCZENIE W „RAZEM” NASZYCH ŚWIATÓW I HISTORII
O przestrzeni dla naszych bliskich i naszej przeszłości w nowym „razem”.
O miejscach i pozycjach dla mnie i dla niego w złożonych rodzinnych relacjach i tradycjach.

Termin: 4 weekendy: 12-13 marca, 02-03 kwietnia, 23-24 kwietnia i 21-22 maja 2022 w godz. 10:00-16:00.

Zapisy: tel. 508 797 177.

Oferta tylko dla mieszkanek Warszawy.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Spotkania grupowe realizowane są w ramach zadania: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi krokami do wielkich zmian”, czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie. Zadanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content