Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie w kryzysiePunkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz doświadczających lub stosujących przemoc. Na miejscu udzielane są bezpłatne porady psychologa, terapeuty uzależnień i prawników.

Psycholog udziela porad, konsultacji oraz wsparcia osobom dorosłym w zakresie problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich, problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, a także w sytuacjach kryzysowych, takich jak: utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby czy nagła zmiana życiowa.

Terapeuta uzależnień udziela porad, konsultacji oraz wsparcia w zakresie nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków), problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez bliską osobę, problemów związanych z uzależnieniem od komputera/Internetu, hazardu, problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie (dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc lub jej świadków).

Prawnicy udzielają porad w zakresie: prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych problemów prawnych wynikających z sytuacji rodzinnej, spowodowanej występowaniem problemu uzależnienia/nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub przemocy w rodzinie.

Aby skorzystać z pomocy konsultantów bielańskiego PIK-u należy wcześniej dokonać zapisu. Są one prowadzone osobiście lub telefonicznie:
– osobiście: pokój nr 180 (ul. S. Żeromskiego 29, 01- 882 Warszawa; wejście od ul. Jarzębskiego);
– telefonicznie: 22 325 44 11.

Godziny działania PIK:
– poniedziałek: 8.00-16.00;
– wtorek: 10.00-18.00;
– środa: 8.00-15.00;
– czwartek-piątek: 8.00-14.00.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym można również uzyskać informacje na temat dostępnej oferty pomocy specjalistycznej na terenie Dzielnicy Bielany i m.st. Warszawy.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29, 01- 882 Warszawa (wejście od ul. Jarzębskiego)
tel.: (+48) 22 325 44 11
e-mail: bielany.pik@um.warszawa.pl
więcej: http://www.bielany.waw.pl/page/626,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Wszystkie konsultacje i porady specjalistów są udzielane nieodpłatnie.

Działanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content