Znaj ryzyko - kampania społeczna

Ognisko dla dzieci na BiałołęceW Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD nr 2 wykwalifikowana kadra pedagogiczna pomaga w odrabianiu prac domowych, organizuje zajęcia artystyczne i terapeutyczne dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Wychowawcy pracują z dziećmi m.in. za pomocą zróżnicowanych form i metod: prowadzą dyskusje, sesje coachingowe, konsultacje indywidualne, zajęcia motywacyjne, integracyjne, organizują wyjścia plenerowe (kino, place zabaw, parki, muzea, teatry, hale sportowe, baseny, biblioteki, itp.).

W placówce prowadzone są:

 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia z elementami bajkoterapii,
 • zajęcia „rarytasy bez kasy”,
 • zajęcia „korzystajmy z kultury”,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • grupa psychoedukacyjna dla rodziców i grupa socjoterapeutyczna dla dzieci,
 • konsultacje psychologiczne,
 • konsultacje dla rodziców,
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
 • warsztaty plastyczno-technicznych z elementami terapii zajęciowej,
 • gry i zabawy ruchowe dla dzieci,
 • dogoterapia,
 • coaching.

Systematyczna praca w placówce uczy podopiecznych konstruktywnie spędzać wolny czas, pozytywnie wpływa na rozwój ich zainteresowań i zdolności. Zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka, poprawę jego wizerunku w środowisku szkolnym i rówieśniczym, pomoc w promocji wychowanków do klasy programowo wyższej, poprawę wyników nauczania, podniesienie aspiracji edukacyjnych i życiowych oraz poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pomaga także nabyć umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających uzależnieniem lub nieakceptowanym zachowaniem.

Placówka jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. 13:00 –  18:30, a w piątki w godz. 13:00 – 18:00, natomiast w soboty i niedziele w zależności od potrzeb będą organizowane wycieczki do interesujących miejsc.

Udział w organizowanych zajęciach jest nieodpłatny.

Więcej informacji:
tel: 22 614 20 23
tel: + 48 570 300 783
e-mail: tpd.plswiatowida@gmail.com
http://www.bialolekatpd.org.pl/homepage/55-srodowiskowe-ognisko-wychowawcze-przy-placu-swiatowida

Kontakt
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 2
03-144 Warszawa
Pl. Światowida 3

Placówka działa dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content